Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

regulamin

 

Regulamin Zawodów Dogtrekkingowych Wild Dogs Team

III. Mistrzostwa Małopolski w Dogtrekkingu

 

1. Cel imprezy

- popularyzacja aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w towarzystwie psa

- propagowanie sportów kynologicznych oraz właściwej opieki nad zwierzętami

- promocja zdrowego stylu życia

- upowszechnianie walorów turystycznych Polski

 

2. Organizator imprezy

Stowarzyszenie Miłośników Sportów kynologicznych „Wild Dogs Team”

Al. Jana Pawła II 54

31-571 Kraków

tel. 782105447 wilddogsteam@gmail.com

KRS 0000469460               NIP 9452174909               REGON 122904419

 

3.  Termin i miejsce imprezy

 

21.10.2017 – Dolina Będkowska / Brandysówka

 

Miejsce startu/mety:

Brandysówka

ul. Pod Sokolicą

32-089 Będkowice

 

4. Warunki uczestnictwa

 

a) Uczestnikiem zawodów staje się osoba spełniająca następujące warunki:

- dokona zgłoszenia poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy, wypełniając wszystkie obowiązkowe pola lub dokona zgłoszenia osobiście w biurze zawodów w dniu organizacji zawodów

- dokona opłaty startowej w formie przedpłaty do dnia 13.10.2017 (decyduje data zaksięgowania pieniędzy na koncie organizatora, szczegółowe informacje dot. opłat w pkt. 5 Regulaminu)

- przejdzie kontrolę weterynaryjną psa

 

b) W zawodach brać udział mogą tylko osoby, które ukończyły 18 lat, w przedziale 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, a także osoby poniżej 16 roku życia pod stałą opieką rodziców lub opiekunów prawnych startujących w zawodach.

 

c) Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność, a w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów

 

d) Każdy zawodnik ma obowiązek zabrania ze sobą na trasę zawodów mapę otrzymaną od organizatora, telefon komórkowy oraz miskę i wodę dla psa w ilości min. 0,5l

 

e) Uczestnicy w trakcie trwania zawodów zobowiązani są do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego

 

f) Do startu w zawodach dopuszcza się wszystkie psy, bez względu na rasę oraz płeć. Minimalny wiek psa to 1 rok (nie dot. kat. HOBBY), maksymalny 10 lat (nie dot. kat. HOBBY). W przypadku psów starszych niż 10 lat możliwe jest dopuszczenie do startu takiego psa po okazaniu zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do pokonania określonego dystansu. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami. Każdy pies musi posiadać aktualne zaświadczenie potwierdzające szczepienie przeciwko wściekliźnie. Podczas trwania imprezy (tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd) zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. Zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz wszelkie działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. W wypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i natychmiast poinformować o tym organizatora. Niedozwolony jest start psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej. Każdy zawodnik odpowiada za zachowanie swojego psa oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone.

 

g) Każdy uczestnik imprezy jest zobowiązany do sprzątania po swoim psie, a także wyrzucanie śmieci do wyznaczonych do tego pojemników oraz dbania o bezpieczeństwo

 

h) Niedozwolone jest spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających podczas trwania zawodów, pod groźbą dyskwalifikacji

 

i) zabrania się używania podczas zawodów urządzeń GPS

 

j) Informacja o wycofaniu się uczestnika z zawodów musi być niezwłocznie przekazana organizatorom

 

k) Na terenie parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz innych miejsc objętych szczególną ochroną dopuszcza się poruszanie uczestnika zawodów tylko wyznaczonymi szlakami

 

l) O zapisaniu się na zawody decydować będzie kolejność zgłoszeń potwierdzonych dokonaną opłatą startową, która możliwa jest tylko w formie przedpłaty na konto bankowe organizatora.

Limit miejsc to 160 osób bez podziału na kategorie startowe. Limit dotyczy liczby osób, a nie liczby wydanych numerów startowych.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian/zwiększenia limitu oraz do indywidualnego rozpatrywania nadmiarowych zgłoszeń.
Możliwość zgłoszenia na miejscu będzie tylko w przypadku, gdy pozostaną jakieś wolne miejsca.
Organizator zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania danego zgłoszenia lub anulowania go bez podania przyczyny, z uwzględnieniem zwrotu opłaty startowej na konto wpłącającego oraz udzielenia informacji o tym fakcie osobie rejestrującej się poprzez kontakt telefoniczny lub e-mail.

 

5. Opłaty startowe

 

Organizator ustala stałą kwotę opłaty startowej dla każdej kategorii – 40 zł przy przedpłacie na konto organizatora, pod warunkiem dokonania wpłaty do 13.10.2017 (decyduje data zaksięgowania pieniędzy na koncie organizatora).

Nie ma możliwości dokonania opłaty startowej w biurze zawodów.  

 

W przypadku osób startujących w kategorii Zespoły opłata przy przedpłacie na konto organizatora wynosi 40 zł za pierwszą osobę + 20 zł za każdą kolejną (do dnia 13.10.2017).

Wolontariusze startujący z psami do adopcji podlegają ulgowej opłacie startowej w wysokości 20 zł.
Udział w zawodach mogą wziąć tylko wolontariusze z organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team”.

Opłatę startową ma obowiązek uiścić każdy ze startujących uczestników.
Z powodu limitów miejsc na poszczególnych kategoriach nie ma możliwości zwrotu wpłaconej na konto opłaty startowe.

 Dane do przelewu:

Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team”

al. Jana Pawła II 54

31-571 Kraków

 

Nr konta bankowego mBank:   82 1140 2004 0000 3602 7481 8702

6. Trasa

 

Trasę zawodów organizator wytycza odgórnie poprzez ustalenie punktów kontrolnych. Na punkt kontrolny składa się hasło, które zawodnik powinien przepisać do karty startowej lub perforator, który należy użyć również na karcie startowej. Zawodnik, aby pokonać trasę musi zaliczyć wszystkie punkty kontrolne. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się pominięcie jednego z punktów, wiąże się to z możliwością nałożenia przez sędziego kary czasowej + 20-30min.

Dokumentem stwierdzającym zaliczenie wszystkich punktów kontrolnych przez zawodnika jest karta startowa, którą zawodnik otrzyma od organizatora podczas odprawy przedstartowej.

Na trasie zawodów ulokowana może być Linia Obowiązkowego Przejścia (LOP).  Oznacza to, że każdy zawodnik, będzie musiał pokonać pewien odcinek trasy po liniowym elemencie topograficznym na którym będzie umieszczona z góry założona ilość punktów. Po ukończeniu całej trasy zawodnik potwierdza minimalną, określoną na mapie ilość odnalezionych punktów umieszczonym na LOP, np. LOP(2) = min. 2 punkty. Punkty LOP będą znajdowały się nie dalej niż 5m od LOP.


Klasyfikacja końcowa ustalana jest na podstawie ilości prawidłowo zdobytych punktów kontrolnych (od największej do najmniejszej), w następnej kolejności na podstawie czasów pokonania całej trasy, od najkrótszego do najdłuższego. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia zawodów, wyznaczony przez organizatora.

Organizator na czas trwania zawodów powoła sędziego, który rozstrzygał będzie kwestie sporne oraz weryfikował ukończenie zawodów przez uczestników.

 

7. Kategorie

 

Zawody dogtrekkingowe rozgrywane będą w następujących kategoriach:

- MINI Kobiety (ok. 15 km)

- MINI Zespoły (ok. 15 km)

- MID Kobiety (ok. 25 km)

- MID Mężczyźni (ok. 25 km)

- MID Zespoły (ok. 25 km)

- SPORT OPEN (ok. 15 km)

- HOBBY (zawodnicy startujący w parach + dzieci, tylko na dystansie ok. 5 km)

 

W skład startujących uczestników kategorii Zespoły mogą wchodzić maksymalnie 2 osoby dorosłe (nie jest wymagane pokrewieństwo) + 3 dzieci oraz 4 psy.

 

Szczegóły dot. limitów podane są w pkt. 4 l)

 


8. Świadczenia

 

W ramach opłaty startowej uczestnik zawodów otrzymuje:

- mapę terenu

- kartę startową

- pakiet startowy

- dyplom

- medale dla zdobywców I, II i III miejsca w każdej z kategorii (nie dot. kat. HOBBY)

 


9. Postanowienia końcowe

 

Każdy uczestnik startuje w zawodach na własną odpowiedzialność.

W przypadku wypadku, utraty zdrowia lub mienia, uczestnik zawodów nie będzie rościł  żadnych zobowiązań wobec organizatorów, współorganizatorów udostępniających swoje obiekty na czas okoliczność zawodów.

Na zawodach nie będzie zapewniona opieka lekarska.

Uczestnik zawodów dokonując rejestracji i opłaty startowej oświadcza znajomość regulaminu i potwierdza stosowanie się do warunków w nim zawartych oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach promocji i reklamy przyszłych imprez organizowanych przez organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty zagubione lub skradzione w trakcie trwania imprezy.

Regulamin ten jest dokumentem prawomocnym i wiążącym, podjętym uchwałą przez Stowarzyszenie Miłośników Sportów Kynologicznych „Wild Dogs Team” z siedzibą w Krakowie.

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.